TLUMACZENIA
Tłumaczenia ustne konferencyjne:

 symultaniczne (kabinowe): podczas konferencji mówca mówi do mikrofonu, zaś tłumacz słucha przemówienia w dźwiękoszczelnej kabinie i tłumaczy do mikrofonu. Słuchacze na sali wyposażeni są w zestawy odbiorników ze słuchawkami, za pomocą których słyszą tłumaczenie. Tłumaczenia kabinowe wykonywane są zazwyczaj przez dwuosobowy zespół tłumaczy. “Symultanka” to popularna forma obsługi językowej konferencji międzynarodowych, seminariów, obrad oraz szkoleń z udziałem zagranicznych gości. 

 konsekutywne: tłumacz słucha wypowiedzi mówcy, po czym tłumaczy dany fragment, z reguły korzystając ze sporządzonych notatek. “Konsekutywkę” stosuje się zazwyczaj na różnego rodzaju spotkaniach w niewielkich grupach, obradach roboczych, podczas wycieczek, itp.) 

 szeptane: rodzaj tłumaczenia symultanicznego dla jednego odbiorcy lub niewielkiej grupy, bez słuchawek i mikrofonu. Tłumacz towarzyszy klientowi, szepcząc mu tłumaczenie do ucha. “Szeptanka” stosowana jest głównie w przypadku spotkań dwustronnych lub gdy jeden z uczestników nie włada językiem spotkania.

 a vista: Tłumacz otrzymuje tekst pisany, który następnie tłumaczy ustnie – najczęściej bez wcześniejszego przygotowania. Taka forma tłumaczeń jest najczęściej spotykana w urzędach, u notariusza lub w sądzie.

 liaison: ("zdanie po zdaniu") - Tłumacz tłumaczy krótkie wypowiedzi mówcy (zazwyczaj zdanie po zdaniu), nie używając przy tym specjalistycznego sprzętu oraz nie sporządzając notatek. Tłumaczenie liaison stosuje się, gdy wymagany jest wysoki poziom szczegółowości (np. w sądzie podczas przesłuchań, w sytuacjach, w których trudno jest sporządzać notatki lub kiedy mówca prezentuje np. działanie danej maszyny).